گرفتن – بردن تصویر سلفی گرفتن انتشار تصویر

گرفتن – بردن: تصویر سلفی گرفتن انتشار تصویر نمایندگان مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی انحراف سود کم شد ، بانک‌ها فعلا راه آمدند

در فاصله حدود دو هفته از اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها به کم شدن قیمت سود سپرده، بازرسان این بانک از نتیجه بررسی عملکرد بانک‌ها در این باره اعل

انحراف سود کم شد ، بانک‌ها فعلا راه آمدند

بانک ها فعلا راه آمدند/انحراف سود کم شد

عبارات مهم : مرکزی

در فاصله حدود دو هفته از اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک ها به کم شدن قیمت سود سپرده، بازرسان این بانک از نتیجه بررسی عملکرد بانک ها در این باره اعلام رضایت کردند. این در حالی است که گزارش های میدانی در شعب نیز حاکی از اختلاف نظر با بررسی بانک مرکزی نبوده و عمدتا از تن دادن به وظیفه رعایت سودهای بانکی نشان دارد.

به گزارش ایسنا، از حدود دو هفته پیش و همزمان با ۱۱ شهریوماه، شبکه بانکی ملزم به اجرای بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی در رابطه با کم کردن سود سپرده بانکی شد. البته سودهایی که در سال گذشته در شورای پول و اعتبار مصوب ولی طی مدت سپری شده است جای چندانی در ویترین بانک ها نداشت، به گونه ای که عمدتا قیمت های بالاتر و حتی بیش از ۲۰ درصد در مقایسه با سود سپرده ۱۵ درصد مصوب جهت حساب های هر سال ارائه می شد.

انحراف سود کم شد ، بانک‌ها فعلا راه آمدند

بر این اساس بانک ها مکلف شدند تا در کنار از بین بردن سودهای قبلی از سپرده های جدید، هیچ افتتاح حسابی با قیمت سود بیش از ۱۵ درصد جهت سپرده مدت دار و حداکثر ۱۰ درصد جهت کوتاه مدت انجام ندهند، در عین حال که تمامی حساب ها باید علی الحساب گشایش پیدا کند. از سوی دیگر هیچ بانکی مجوز واریز و یا برداشت به حساب های سپرده تازه و قبلی که با قیمت های بالاتری باز شده است بودند، نداشته و در صورت انجام این کار سپرده مربوطه مشمول جریمه خواهد شد. هر چند که این حساب ها نیز در آخر مهلت قرارداد و در وقت سر رسید باید طبق بخشنامه تازه عوض کردن ماهیت دهد.

این در حالی است که تازه ترین گزارش بازرسان بانک مرکزی از پایش ۱۰۰۰ شعبه در سراسر کشور از این حکایت دارد که بانک ها در اجرای بخشنامه همکاری مناسبی داشته و به غیر از چند مورد افتتاح حساب تازه با غیر از قیمت های تعیین شده است انجام نشده که در این میان با بانک ها خاطی نیز برخورد شده است هست.

در فاصله حدود دو هفته از اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها به کم شدن قیمت سود سپرده، بازرسان این بانک از نتیجه بررسی عملکرد بانک‌ها در این باره اعل

گرچه گزارش بانک مرکزی از عملکرد ۱۰۰۰ شعبه در بین حدود 23 هزار شعبه فعال بانکی انجام شده است و نمی تواند تاییدی بر اجرای بخشنامه در تمامی شعب بانک ها باشد ولی به هر حال بررسی های میدانی نیز نشان می دهد که در حال حاضر حتی بانک هایی که پیش تر قیمت های سود اوج پرداخته و حتی در دو یا سه روز ابتدای اجرای دستورالعمل همچنان به روند قبلی ادامه می دادند، فعلا طبق وظیفه محول شده است به آنها پیش می روند. هر چند که در این میان هستند بانک هایی که به طرقی همچنان قیمت های بالاتری ارائه می کنند.

با این حال به نظر می رسد گذر وقت در عملکرد بانک ها طی چند ماه آینده است که نشان خواهد داد آیا این بار می توانند طبق دستورالعمل حرکت کرده و قیمت های سود را به طور متعادل و یکدست اجرا کنند یا خیر؟ بانک مرکزی البته اعتقاد است جهت این بار زمینه های مورد نیاز جهت کم شدن قیمت سود و پایبندی بانک ها به دستورالعمل خود را فراهم کرده است به گونه ای که در اقداماتی جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز به عنوان رقبای مخرب سود بانکی را انجام داده، اوضاع سود همکاری در خودروسازی ها را تعدیل، بازار بین بانکی را کنترل و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به خط اعتباری تبدیل کرده است که هر یک می توانند عاملی جهت به نظم کشیدن سود و کمک به برطرف تنگنای اعتباری بانک ها به عنوان مانعی جهت اجرای منظم مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.

واژه های کلیدی: مرکزی | سود بانکی | سود سپرده | بررسی عملکرد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs