گرفتن – بردن تصویر سلفی گرفتن انتشار تصویر

گرفتن – بردن: تصویر سلفی گرفتن انتشار تصویر نمایندگان مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات قاسمی در ۱۰۰ متر نایب قهرمان ، حدادی در پرتاب دیسک قهرمان شد

در پرتاب دیسک هشت پرتابگر حضور داشتند که عالی ترین پرتاب احسان حدادی رکورد ۶۳.۸۹ بود و توانست قهرمان این دوره از مسابقه ها شود.

قاسمی در ۱۰۰ متر نایب قهرمان ، حدادی در پرتاب دیسک قهرمان شد

حدادی در پرتاب دیسک قهرمان شد/ قاسمی در ۱۰۰ متر نایب قهرمان

عبارات مهم : ایران

در مسابقه های پرتاب دیسک قهرمانی کلوب های کشور احسان حدادی قهرمان شد.

به گزارش ایسنا، مسابقه های لیگ دوومیدانی کلوب های کشور در حال برگزاری است.

قاسمی در ۱۰۰ متر نایب قهرمان ، حدادی در پرتاب دیسک قهرمان شد

در پرتاب دیسک هشت پرتابگر حضور داشتند که عالی ترین پرتاب احسان حدادی رکورد ۶۳.۸۹ بود و توانست قهرمان این دوره از مسابقه ها شود.

پرتاب دیسک:

در پرتاب دیسک هشت پرتابگر حضور داشتند که عالی ترین پرتاب احسان حدادی رکورد ۶۳.۸۹ بود و توانست قهرمان این دوره از مسابقه ها شود.

احسان حدادی- ساده پرداخت – ۶۳.۸۹ متر

بهنام شیری- ذوب آهن اصفهان – ۵۸.۴۹ متر

محمد صمیمی- ساده پرداخت – ۵۷.۱۲ متر

قاسمی در ۱۰۰ متر نایب قهرمان ، حدادی در پرتاب دیسک قهرمان شد

۱۰۰ متر:

محمد چشمه زار – ساده پرداخت – ۱۰:۴۷ ثانیه

در پرتاب دیسک هشت پرتابگر حضور داشتند که عالی ترین پرتاب احسان حدادی رکورد ۶۳.۸۹ بود و توانست قهرمان این دوره از مسابقه ها شود.

رضا قاسمی – نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران – ۱۰:۵۰ ثانیه

فرشاد ادواری – ذوب آهن اصفهان – ۱۰:۸۷ ثانیه

قاسمی در ۱۰۰ متر نایب قهرمان ، حدادی در پرتاب دیسک قهرمان شد

مهران حسینی – ذوب آهن اصفهان – ۱۰:۸۹ ثانیه

واژه های کلیدی: ایران | اصفهان | قهرمان | مسابقه | احسان حدادی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs