گرفتن – بردن تصویر سلفی گرفتن انتشار تصویر

گرفتن – بردن: تصویر سلفی گرفتن انتشار تصویر نمایندگان مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

نمی‌توانیم در کشور عزیزمان ایران سرمایه‌گذاری کنیم / بانک سرمایه‌گذاری اروپا

رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا می‌گوید که هیچ بانک اروپایی وجود ندارد که در حال حاضر بتواند در کشور عزیزمان ایران و با کشور عزیزمان ایران تجارت کند. ..

ادامه مطلب

اما و اگرهای ثبات دارویی

بعد از خروج داروهای پرمصرفی نظیر دیفن هیدرامین و‌… از لیست بیمه‌ای، کمبود داروی مهمی به نام وارفارین نیز جهت بسیاری از بیماران مشکل‌ساز شده است اس..

ادامه مطلب