گرفتن – بردن تصویر سلفی گرفتن انتشار تصویر

گرفتن – بردن: تصویر سلفی گرفتن انتشار تصویر نمایندگان مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

نجات 2 زن بعد از 5 ماه سرگردانی در اقیانوس آرام

دو زن اهل “هونولولو” بعد از پنج ماه گم شدن روی آب‌های اقیانوس آرام نجات پیدا کردند. نجات 2 زن بعد از 5 ماه سرگردانی در اقیانو..

ادامه مطلب